Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Parengti Svajonių gatvės kvartalo Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k. detaliojo plano sprendiniai

Informuojame, kad parengti SVAJONIŲ GATVĖS KVARTALO PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., DEMBAVOS K. DETALIOJO PLANO sprendiniai (toliau – detalusis planas).

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. A-253 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A-280 ,,Dėl Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių gatvės kvartalo detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d.  Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo iniciatoriai – Danguolė Juškevičienė, Petras Tamošiūnas, Arvydas Andrišiūnas, Inga Leliukienė ir Mantas Leliukas.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas savivaldybe@panrs.lt , interneto svetainė www.panrs.lt

Plano rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g.29, Dembava, LT-38176, Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, aurcerg@gmail.com

Planavimo tikslas - suformuoti įsiterpusį kitos paskirties laisvos valstybinės žemės plotą, esantį Dembavos kaime tarp Svajonių gatvės žemės sklypų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9 ir Svajonių gatvės, sujungti jį su besiribojančiais kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypais, kadastro Nr. 6613/0001:595, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių g. 3, kadastro Nr. 6613/0003:84, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių g. 5, kadastro Nr. 6613/0001:15, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių g. 7, ir kadastro Nr. 6613/0001:19, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių g. 9, keičiant sklypų ribas ir plotus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Planuojama teritorija - 1,2600 ha, iš kurių 0,8583 ha sudaro privačių žemės sklypų plotas ir apie 0,3417 ha – įsiterpęs kitos paskirties laisvos valstybinės žemės plotas. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Velžio seniūnijos (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.)  skelbimų lentose, 10 darbo dienų laikotarpyje, t.y. nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d., įskaitytinai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-18-391. Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2019 m. rugsėjo 27 d., 17.00 val. Velžio seniūnijoje (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.).

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 508207, faksas (845) 582975, el. paštas: saulius.glinskis@panrs.lt; svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt , teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-66-18-391, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Projekto vadovė  Aurelija Čergelienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-06 15:00:35
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ