Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Karsakiškio seniūnija_LIT

Lėvens g. 16, LT-5351

Karsakiškio  k., Panevėžio r. 
tel.: (8 45) 55 27 75, 55 27 47 
el. p.

karsakiskio_seniunija@panrs.lt

Lankytinos vietos: 1 – Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia; 2 – Tiltagalių koplyčia; 3 – žydų genocido aukų kapinės Žaliosios girioje; 4 – Pirmojo pasaulinio karo karių kapai Palaukių kaime; 5 – Pirmojo pasaulinio karo karių kapai Paliūniškio kaime; 6 – koplytstulpis Eliziejaus Liutkevičiaus sukilėliams atminti Stumbriškio kaime; 7 – Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos muziejus; 8 – Paliūniškio tiltas per Lėvens upę; 9 – Vilktupio šaltinis Paliūniškio miške.
Žaliame lauke vaizduojama auksinė lūšies galva su raudonu liežuviu ir sidabriniais dantimis. Lūšis – budrumo, atsargumo ir akylumo simbolis. Žalia spalva simbolizuoja laisvę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį. Tai ir augmenijos išraiška.
Karsakiškio seniūnijos herbas patvirtintas 2007 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. IK-935.

Seniūnijos plotas – 33 995 tūkst. ha, kurių 32 % užima miškai. Per seniūnijos teritoriją teka Lėvens, Pyvesos, Marnako upės, Žaliosios girioje Įstros ir Svalios upių ištakos, tyvuliuoja 2 ežerai, seniūnijoje yra du Vosniūnų ir Linkiamiškio spanguolynai, Gailių ir Klimbalės durpynai, 102 kaimai, 3 032 gyventojų, įsikūrusios 5 gyvenvietės (Karsakiškio, Geležių, Tiltagalių, Paliūniškio, Sodelių). Gyvenvietės turi paminklinius akmenis bei medinę iškabą su jų pavadinimais. 

Veikia 3 pagrindinės, kultūros centras, 2 bendruomenės namai, muziejus, 2 bažnyčios, 6 koplyčios, bendrosios praktikos gydytojų kabinetas Tiltagaliuose, 3 medicinos punktai, vaistinė, 4 bibliotekos, yra 11 veikiančių, 16 neveikiančių kapinių, 13 sodų bendrijų, prie Lėvens upės Žaliosios girios zoologijos botanikos draustinio pakraštyje įsikūrusi VšĮ „Vaikystės šilelis“, Bygailių kaime – moksleivių vasaros poilsio stovykla „Trimitas“, Tiltagaliuose Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Tiltagalių skyrius.

Seniūnijos centras – Karsakiškio gyvenvietė, esanti 16 km nuo Panevėžio Kupiškio link, dešiniajame Lėvens krante, netoli Žaliosios girios. Karsakiškio vardas istoriniuose dokumentuose minimas nuo XVII a. Karsakiškiui formuotis ir augti lemiamos įtakos turėjo bažnyčia, kurioje 1792–1796 m. ir 1804–1806 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas. Dabartinė akmens ir mūro bažnyčia pastatyta 1888 m., kunigaujant klebonui Leonui Skopui.

Ties Marnakos ir Lėvens santaka atrasta gyvenvietė, kurios ištakos – IV–II tūkst. prieš Kristų. Tiltagaliuose išlikusi viena seniausių rajono koplyčių. Ji pastatyta 1858–1859 m. iš lauko akmenų kaimo gyventojų lėšomis, sienų paviršius paįvairintas mozaikiniais akmenukų piešiniais, kryželiais, metų skaičiais bei įvairiomis figūrėlėmis. Tyrinėtojų nuomone, Tiltagalių koplyčios mozaika yra įdomus senovinis pagoniškosios simbolikos, krikščionybės vaizdinių ir pasaulietiškų motyvų derinys. Tiltagaliečiai yra išsaugoję žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus pasirašytą leidimą statyti koplyčią.

Iš šio krašto kilusios ar jame dirbusios iškilios asmenybės: pramonininkas Povilas Puzinas, didžiosios Sibiro magistralės statytojas Stanislovas Puzinas, lietuvių kultūros veikėjas, publicistas, kunigas Juozapas Žebrys, poetas Stasys Šneideris-Diemedis, astronomijos mokslų dr. Algimantas Ažusienis, ekonomikos dr. Irena Arimavičiūtė-Zabielavičienė, Stasys Vaitkevičius, Malvina Arimavičiūtė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Albinas Vaižmužis ir Rasa Juknevičienė, poetė L. Karpuškienė, Lietuvos kariuomenės pulkininkai Juozas ir Tomas Vidugiriai, dr. Aloyzas Vidugiris, dr. Silvestras Gaižiūnas, kunigas dramaturgas Henrikas Prialgauskas, gamtininkas ornitologas Teofilis Zubavičius ir kt. Garsių asmenybių lankytasi Teresdvaryje.

Geležių pagrindinės mokyklos (el. p. geleziai@takas.lt) mokiniai, be kitų dalykų, mokosi trijų užsienio kalbų: anglų, rusų, prancūzų. Mokykloje vykdomi prevenciniai projektai, susiję su mokinių užimtumu, socializacija, gamtosauga. Bibliotekoje veikia profesinio informavimo centras (PIT-as). 2008–2009 metų veikla buvo skirta mokyklos 100-mečiui paminėti. Mokykla daugelį renginių organizuoja kartu su miestelio bendruomenės namais.

Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Tiltagalių skyriaus (el.p. strazdelio.m@erdves.lt) mokiniai turi galimybę mokytis užsienio kalbų: anglų, rusų ir prancūzų. Vienas iš mokyklos uždavinių – saugoti ir puoselėti kultūros paveldą. Mokykloje veikia muziejus, kurio dalis ekspozicijos skirta įamžinti Antano Strazdo atminimą. Mokykloje vykdomi projektai, susiję su gamtosauga, sveika gyvensena. Ugdymo procese naudojami netradiciniai mokymo(si) metodai: pažintinės išvykos, konkursai, akcijos, šventės. Sėkmingiausi renginiai „Amatų diena“, sporto šventė „Prie Lėvens“. Mokykla bendradarbiauja su Kupiškio, Rokiškio rajonų mokyklomis.

Paliūniškio pagrindinėje mokykloje (el. p. paliuniskis@zebra.lt) yra biblioteka – mokyklos bendruomenės informacijos centras. Mokykloje vykdomi pilietinio ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos, vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, visuomenės sveikatos, psichoaktyvių medžiagų prevencijos projektai. Veikia Lietuvos maironiečių draugijos būrelis, vykdoma kraštotyrinė veikla. Mokykloje įsikūręs kaimo bendruomenės centras, kur kartu su mokykla vykdo bendrus kultūrinius ir sportinius renginius.

Verslas seniūnijoje mažai išplėtotas: 4 privačios parduotuvės, 4 „Šilažolės“ vartotojų kooperatyvo parduotuvės, medžio apdirbimo įmonės, 2 kavinės-barai, 3 kaimo turizmo sodybos: Karsakiškyje „Dainiaus sodyba“, Lamatuose „Miško oazė“, Bygailiuose „Šarvilis“, Paliūniškyje „Paliūniškio dvaras“, Tiltagaliuose R. Taujansko baidarių nuomos punktas, 3 Panevėžio kredito unijos kasos (Tiltagaliuose, Karsakiškyje, Paliūniškyje). Veikia plačiajuostis internetas „Rain“, belaidis „Zebra“.

Kultūrinė veikla. Pagrindiniai kolektyvai: Karsakiškio vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras „Karsakiškio garsas“, pelnęs „Aukso paukštės“ apdovanojimą, Tiltagalių liaudiškos muzikos kapela „Lėvena“, Tiltagalių kantri muzikos ansamblis, Paliūniškio liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“. Seniūnijoje įregistruota apie 220 ūkininkų ūkių. Vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai. Stambesni augalininkystės ūkiai: P. Šimkaus, V. Steponavičiaus, A. Jackevičiaus, A. Petrauskienės, R. Kopūsto, V.Pauliko, gyvulininkyte - A. Čimolonsko, D. Kvedaravičiaus, pienininkystės– S. Brazdžiūno, L. Šarkano. Veikia ekologiškas A. Banelio ūkis, D. Dambrauskienės ir K. Čerkesio daržininkystės ūkis. 2009 m. įsteigtas kooperatyvas „Melioracijos statinių naudotojai“.

Seniūnijoje nuo 2000 metų įregistruotos ir veikia 5 bendruomenės (Sodelių, Geležių, Tiltagalių, Karsakiškio, Paliūniškio) ir yra bendruomenių sąjungos narės.