Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Informacija apie rengiamą detaliojo plano sprendinių koregavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5, 318.4.5.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengtas Žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0004:188, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., detaliojo plano koregavimas.

Planavimo teritorija – žemės sklypai, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k.: kadastro Nr. 6604/0004:218, Bernatonių k. v., Guobų g. 1, kadastro Nr. 6604/0004:204, Bernatonių k. v., Guobų g. 3, kadastro Nr. 6604/0004:206, Bernatonių k. v., Guobų g. 5, kadastro Nr. 6604/0004:224, Bernatonių k. v., Beržų g. 18, kadastro Nr. 6604/0004:226, Bernatonių k. v., Beržų g. 20, kadastro Nr. 6604/0004:214, Bernatonių k. v., Beržų g. 22, kadastro Nr. 6604/0004:217, Bernatonių k. v., Beržų g. 24, kadastro Nr. 6604/0004:222, Bernatonių k. v., Beržų g. 26, kadastro Nr. 6604/0004:228, Bernatonių k. v. Planuojamos teritorijos plotas – 2,3367 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. A-27 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo tikslas – Koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypų, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k.: kadastro Nr. 6604/0004:218, Bernatonių k. v., Guobų g. 1, kadastro Nr. 6604/0004:204, Bernatonių k. v., Guobų g. 3, kadastro Nr. 6604/0004:206, Bernatonių k. v., Guobų g. 5, kadastro Nr. 6604/0004:224, Bernatonių k. v., Beržų g. 18, kadastro Nr. 6604/0004:226, Bernatonių k. v., Beržų g. 20, kadastro Nr. 6604/0004:214, Bernatonių k. v., Beržų g. 22, kadastro Nr. 6604/0004:217, Bernatonių k. v., Beržų g. 24, kadastro Nr. 6604/0004:222, Bernatonių k. v., Beržų g. 26, kadastro Nr. 6604/0004:228, Bernatonių k. v., detaliojo plano sprendinius, sujungiant kelis sklypus ir pakeičiant žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ sprendinius.

Planavimo uždaviniai nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutų poreikį.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 46, tinklalapis www.panrs.lt, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius  (pagal 2019-02-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. (13.28)-S3-4 – G. L., V. L. ir T. S.

Projekto rengėjas – D. Naruševičienės įmonė, įmonės kodas 148210949, Staniūnų g. 53, LT-36141 Panevėžys, tel. 8 698 80 499, el. paštas danguolen@gmail.com.

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo skelbimų lentoje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) 10 darbo dienų laikotarpiu, t. y. 2019 m. rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 5 d. imtinai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), tinklalapis www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-19-90).

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Po viešo susipažinimo su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pateiktos pastabos bei pasiūlymai nebus vertinami ir į juos nebus atsižvelgta.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektė Danguolė Naruševičienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-16 13:35:34
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ