Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui gavimo tvarka

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 Eur) išmoka per mėnesį.

Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.

Ši išmoka taip pat mokama kario ankstesnės (buvusios) santuokos ir nesantuokiniam vaikui, kurio tėvu jis yra pripažintas įstatymų nustatyta tvarka.

Išmoka skiriama ir mokama nuo kario šaukimo į tikrąją krašto apsaugos tarnybą dienos arba nuo vaiko gimimo dienos, jeigu vaikas gimė tėvui esant tarnyboje, tėvo tarnybos laikotarpiu.

Nesantuokiniam vaikui, kurio tėvu įstatymo nustatyta tvarka yra pripažintas karys po jo pašaukimo į tarnybą, išmoka mokama nuo kario pripažinimo vaiko tėvu dienos.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas išmokai gauti;
  3. karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys (karė) atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją  pradinę karo tarnybą;
  4. kiti*.

* Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Dėl išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui galima kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Aplinkybės, dėl kurių nutraukiamas pašalpos mokėjimas:

  • pasibaigus vaiko tėvo tarnybos laikui;
  • atidavus vaiką į valstybinę globos įstaigą arba įsteigus vaikui globą;
  • vaikui mirus;
  • mirus vaiko tėvui;
  • pasitraukus vaiko tėvui iš tarnybos arba jį atšaukus.

Pagrindas. 1994-11-03 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621.

Informaciją teikia ir dokumentus priima Socialinės paramos skyrius, 135 kab., tel. (8 45) 50 82 09.

Prašymus galima pateikti ir svetainėje www.spis.lt

Pastaba. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus įstatymui. 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 14:42:41