Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

Patvirtintos naujos Dokumentų rengimo taisyklės (įsigaliojo 2011 m. liepos 16 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4229)


 DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-683) naujai išdėstomas Dokumentų rengimo taisyklių 36 punktas, pateikiant pavyzdį, kaip turėtų būti rašoma priedo žyma tais atvejais, kai teisės aktas turi priedų. Šiuo įsakymu taip pat pakeista biudžetinių įstaigų teisinės formos rašymo tvarka įstaigos duomenų rekvizite. Pastarasis pakeitimas susijęs su Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 12 punkto nuostatomis.