Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2018-02-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-02-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-43)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.docx
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
10:03:00 - 10:13:00 M. Bražėnienė
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-52)  0_document.doc
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
 6_document.xls
10:13:00 - 10:28:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-29)  document.doc
10:28:00 - 10:31:00 S. Biveinienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-30)  document.docx
10:31:00 - 10:34:00 S. Biveinienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-37)  document.docx
10:34:00 - 10:37:00 V. Jakubonis
Priimtas
6 Dėl 2018 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-49)  document.docx
10:37:00 - 10:42:00 A. K. Rimkus
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-50)  0_document.docx
 1_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 A. K. Rimkus
Priimtas
8 Dėl pritarimo „Erasmus+“programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-31)  document.docx
10:45:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-36)  document.docx
10:48:00 - 10:51:00 A. K. Rimkus
Priimtas
10 Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T2-34)  document.docx
10:51:00 - 10:54:00 S. Venslavičienė
Priimtas
11 Dėl įgaliojimų suteikimo (Nr. T2-32)  document.docx
10:54:00 - 10:57:00 S. Venslavičienė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir tarnybos santykių tęsimo su Regina Zita Viškeliene (Nr. T2-26)  document.docx
10:57:00 - 11:00:00 S. Venslavičienė
Priimtas
13 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. T2-40)  document.docx
11:00:00 - 11:03:00 M. Bražėnienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ (Nr. T2-41)  document.docx
11:03:00 - 11:06:00 M. Bražėnienė
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2017 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-23)  document.doc
11:06:00 - 11:09:00 V. Kuliešienė
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-22)  document.docx
11:09:00 - 11:12:00 V. Kuliešienė
Priimtas
17 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-33)  document.doc
11:12:00 - 11:15:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-38)  document.doc
11:15:00 - 11:18:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl valstybės turto pardavimo (Nr. T2-44)  document.doc
11:18:00 - 11:21:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. T2-46)  document.docx
11:21:00 - 11:24:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-48)  0_document.docx
 1_document.docx
11:24:00 - 11:27:00 A. Čiegytė
Priimtas
22 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-39)  document.doc
11:27:00 - 11:30:00 A. Čiegytė
Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-21)  document.docx
11:30:00 - 11:33:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-45)  document.docx
11:33:00 - 11:36:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-42)  document.docx
11:36:00 - 11:39:00 R. Trota
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-24)  document.doc
11:39:00 - 11:42:00 A. Pocius
Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-28)  document.doc
11:42:00 - 11:45:00 R. Valantinienė
Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-35)  document.doc
11:45:00 - 11:48:00 R. Valantinienė
Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2017 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-25)  document.docx
11:48:00 - 11:51:00 A. Zalatoris
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos tarybos etikos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-27)  document.doc
11:51:00 - 11:54:00 J. Masiokas
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2017 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-51)  document.docx
11:54:00 - 12:06:00 J. Masiokas, J. Januškienė, J. Kaušakys, D. Juodelienė
Priimtas
32 Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-53)  document.docx
12:06:00 - 12:09:00 D. Juodelienė
Priimtas
Informacija
33 Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2017 metais ataskaita (Nr. T2-47)  document.docx
12:09:00 - 12:12:00 R. Trota
Priimtas
34 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 10511_document 12:12:00 - 12:15:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ