Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-01-13
T2-22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-516 „Dėl pastatų nugriovimo“ pakeitimo  document.docx
2020-01-13
T2-20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2020-01-11
T2-13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx
2020-01-10
T2-18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.pdf
 1_document.doc
2020-01-10
T2-15 Dėl nesutikimo perimti turtą  document.doc
2020-01-10
T2-14 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo  document.docx
2020-01-09
T2-19 Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-01-09
T2-17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr.T-75 ,,Dėl priėmimo į Panevėžio rajono savivldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimo  0_document.docx
 1_document.doc
2020-01-09
T2-16 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio  document.doc
2020-01-09
T2-12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-01-09
T2-11 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo  document.docx
2020-01-09
T2-10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2020-01-09
T2-8 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn  document.docx
2020-01-08
T2-21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-7 "Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-01-08
T2-9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-01-07
T2-4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo  document.doc
2020-01-07
T2-2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2020-01-06
T2-7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais  document.doc
2020-01-06
T2-6 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  document.doc
2020-01-06
T2-5 Dėl valstybės turto nurašymo ir tolesnio panaudojimo  document.docx