Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Teikia administracinę paslaugą - nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Kabineto Nr.

Pareigos (pareigybės)

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Kab. 129

Savivaldybės kontrolierė

Vidutė Kanapeckienė

tel. (8 45) 58 29 41,  mob. (8 620) 53 628, el. p. vidute.kanapeckiene@panrs.lt

Kab. 130

Vyriausioji specialistė

Vida Tamošiūnienė

tel. (8 45) 58 29 12, el. p. vida.tamosiuniene@panrs.lt

Kab. 130

Vyresnioji patarėja

Lionė Sunklodienė

tel. (8 45) 58 29 12, el. p. lione.sunklodiene@panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vida Tamošiūnienė yra paskirta Kontrolės ir audito tarnybos duomenų apsaugos pareigūne, tel. (8 45) 58 29 12.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
Dokumentų archyvas >>>

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-17 08:50:09