Gedulo ir vilties dieną Šiluose bus pagerbtas sovietinio režimo tremtinių atminimas

Birželio 14 d. 14 val. Šilų miestelio Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios šventoriuje bus paminėta Gedulo ir vilties diena „Kur tas dulkėtas traukinys“. Tai frazė iš gerai žinomos dainos apie tremtį.

Prie koplytstulpio, skirto trėmimų aukoms atminti, nuskambės Tautiška giesmė, renginio dalyviai, kraštiečių tremtinių vaikai, pasidalins prisiminimais apie sovietų teroro sukeltus skaudžius išgyvenimus ir jų neužgesintą laisvės viltį. Bus pagerbtas  šviesus masinio nekaltų žmonių trėmimo, sovietinio genocido ir teroro aukų atminimas.

Praeitis gyva ne tik mūsų atmintyje, bet ir poezijoje bei dainose. Šilų krašto šviesuolis Petras Vanagas skaitys eiles apie Lietuvą ir jos kovotojus, Šilų universalaus daugiafunkcio centro senjorų ansamblis „Sidabro šarma“(meno vadovė Rima Žudienė) dainuos Šilų krašto dainas.

Atminimo renginio organizatoriai – Šilų bendruomenė, Šilų universalus daugiafunkcis centras, Šilų biblioteka.

Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų atminimui pagerbti skirti renginiai vyks Lietuvos Respublikos Seime bei kitose šalies vietose. Visa programa čia


Savivaldybės informacija

Nuotraukose – 2022 m. Gedulo ir vilties dienos Šiluose akimirkos.