Džiaugiamės jaunųjų kanklininkių sėkme

Kovo 29 d. Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje vyko II Antano Žemaičio Respublikinis jaunųjų kanklininkų ir birbyninkų konkursas, kuriame kiekvienas dalyvis turėjo atlikti 2 skirtingo charakterio lietuviškus kūrinius. Konkurse dalyvavo mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės kanklininkės Vejeta Žudytė ir Vakarė Masiokaitė. Mokinės buvo įvertintos III laipsnio diplomu. Sveikiname!