Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės)

Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės).

Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu).

Reikalavimai – turėti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš muzikos mokytojo rengimo programų. 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją ir stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  6. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 Dokumentai priimami nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Veteranų g. 19, Dembava direktoriui arba elektroniniu paštu  [email protected].

 Informacija teikiama tel. (8 45) 59 43 69, 8 618 25316.

Pretendentai bus asmeniškai kviečiami pokalbiui.