1

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Mitkų II smėlio telk.)

Sprendimo projektas „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“