Vadovaujantis LR žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis yra rengia žemės paėmimo visuomenės poreikiams, pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, projektas.

Informuojame žemiau lentelėje išvardintų žemės sklypų savininkus ir (ar) naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jie išvykę į užsienį, taip pat mirusiųjų asmenų vardu registruotų žemės sklypų suinteresuotus asmenis (paveldėtojus) apie atliekamas žemės sklypo (-ų) dalies (-ių) apžiūras vietovėje dėl turto vertinimo ataskaitos (-ų) parengimo:

 

Eil. Nr.

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo adresas

Savininkas / naudotojas

Apžiūros data ir laikas

Pastabos

1.

6646-0002-0024

Šiaulių g. 31, Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.

J.  R.

2024-03-05

Ispanijos Karalystė

12:05

2.

4400-5240-6710

Rudikėlių vs., Panevėžio r. sav.

R. J.

2024-03-06

11:45

3.

6646-0002-0004

Berčiūnų k., Panevėžio r. sav.

J. R.

2024-03-05

Ispanijos Karalystė

11:50

4.

4400-1030-2984

Berčiūnų k., Panevėžio r. sav.

B. D.

2024-03-05

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

10:15

5.

4400-1486-6507

Berčiūnų k., Panevėžio r. sav.

B. D.

2024-03-05

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

09:15

6.

6646-0002-0025

Šiaulių g. 30, Degionių k., Panevėžio r. sav.

A. B.

2024-03-05

Airija

11:35

Prašome išvardintų žemės sklypų suinteresuotus ir (ar) įgaliotus asmenis nurodytą dieną, nustatytu laiku dalyvauti vertinamo turto apžiūroje (susitikimo vieta – prie nurodyto žemės sklypo), bei su savimi turėti nuostolių susijusių su paimamu turtu (jei tokie yra) aprašymą bei juos įrodančius dokumentus (kopijas).

 Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis galite kreiptis į rengėjo UAB „Atamis“ atstovą Žilviną Grabauską, tel. +370 620 51398, el. paštas [email protected] ir (ar) šio žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto vadovą Artūrą Saurusevičių, tel. +370 693 93769, el. paštas [email protected].

Susipažinti su rengiamų žemės paėmimo visuomenės poreikiams Projektu galima internetinėje erdvėje WEB GIS – nuoroda: https://byt.lt/cixhX


Architektūros skyriaus informacija

image_print