Vadovaujantis LR žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis yra rengia žemės paėmimo visuomenės poreikiams, pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, projektas.

Informuojame žemiau lentelėje išvardintų žemės sklypų savininkus ir (ar) naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jie išvykę į užsienį, taip pat mirusiųjų asmenų vardu registruotų žemės sklypų suinteresuotus asmenis (paveldėtojus) apie atliekamas žemės sklypo (-ų) dalies (-ių) apžiūras vietovėje dėl turto vertinimo ataskaitos (-ų) parengimo: 

Eil. Nr.Žemės sklypo unikalus Nr.Žemės sklypo adresasSavininkas / naudotojas Apžiūros data ir laikasPastabos
1.6646-0002-0159Šiaulių g. 11 Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.A. Č.2024-04-03Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
10:00
2.4400-5240-6621Rudikių vs. Panevėžio r. sav.B. K.2024-04-04Norvegijos Karalystė
13:50
3.6611-0007-0018Rudikių vs. Panevėžio r. sav.K. S.2024-04-04 –
15:35
4.4400-1165-2647Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.D. K.2024-04-03
09:30
5.4400-0449-2764Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.J. R.2024-04-03Ispanijos Karalystė
12:40
6.4400-0343-5483 Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.A. J.2024-04-04
11:35
7.6611-0003-00862024-04-04
11:50
8.6646-0002-0020Degionių k. Panevėžio r. sav.D. S.2024-04-03
10:10
9.6611-0003-0141Auriliškių k. Panevėžio r. sav.I. V.2024-04-04
12:50

Prašome išvardintų žemės sklypų suinteresuotus ir (ar) įgaliotus asmenis nurodytą dieną, nustatytu laiku dalyvauti vertinamo turto apžiūroje (susitikimo vieta – prie nurodyto žemės sklypo), bei su savimi turėti nuostolių susijusių su paimamu turtu (jei tokie yra) aprašymą bei juos įrodančius dokumentus (kopijas).

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į rengėjo UAB „Atamis“ atstovą Žilviną Grabauską, tel. +370 620 51398, el. paštas [email protected] ir (ar) šio žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto vadovą Artūrą Saurusevičių, tel. +370 693 93769, el. paštas [email protected].

Susipažinti su rengiamų žemės paėmimo visuomenės poreikiams Projektu galima internetinėje erdvėje WEB GIS – nuoroda: https://byt.lt/cixhX


Architektūros skyriaus informacija

image_print