Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams, pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendinanti institucija: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Teresa Gudauskienė, tel. +370 638 67478, el. p. [email protected]

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. p. [email protected]. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projekto vadovė Inga Joteikienė, tel. +370 667 21284, el. p. [email protected], jai nesant, Teritorijų planavimo projektų projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. p. [email protected]. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt,

Paslaugų teikėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, +370 5 272 8334, el.p. [email protected]. Atsakingi asmenys – Projekto vadovas Artūras Saurusevičius, tel. +370 693 93769, el. p. [email protected], Teritorijų planavimo projekto vadovas Žilvinas Grabauskas, tel. Nr. +370 620 51398, el. paštas [email protected]

Susipažinimo tvarka ir terminai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu ir teikti pasiūlymus galima per 15 darbo dienų (nuo pranešimo paskelbimo dienos).

Informacinis susirinkimas vyks 2024 m. liepos 1 d. 17.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys). Susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per ZOOM platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://byt.lt/ZnqyY

Su Projektu galima susipažinti:

  • UAB „Atamis“ buveinėje adresu Žirmūnų g. 139, Vilnius (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus su Teritorijų planavimo projekto vadovu Žilvinu Grabausku, tel. Nr. +370 620 51398, el. paštas [email protected]) ir internetinėje erdvėje https://byt.lt/z6yjQ
  • Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://byt.lt/cixhX

Apie Projektą viešai paskelbta:

–   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.panrs.lt/ – Aktualijos;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;

  • UAB „Atamis“ sukurtoje internetinėje erdvėje https://byt.lt/z6yjQ;
  • Laikraštyje „Lietuvos rytas“, 2024 m. gegužės 31 d. numeryje;
  • Laikraštyje „Panevėžio kraštas“, 2024 m. gegužės 31 d. numeryje;
  • Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://byt.lt/cixhX

Pasiūlymus dėl Projektų sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais. Pasibaigus Projekto susipažinimo terminui, pasiūlymai dėl Projekto nebepriimami.

Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.

Vadovaujantis Įstatymo 10 str. 2 dalimi ir 16 straipsnio 6 dalimi, informuojame į Projekto teritoriją patenkančius ir su Projekto teritoriją besiribojančius nekilnojamojo turto savininkus/naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nežinoma arba savininkas/naudotojas yra miręs ir nėra žinomas žemės savininko/naudotojo įpėdinis, ir nėra galimybės įteikti pranešimo.

Žemės sklypo unikalus Nr.Žemės sklypo adresas
Projekto teritorijoje esančio turto savininkai/naudotojai
6611-0003-0086Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
6611-0003-0141Auriliškių k. Panevėžio r. sav.
4400-0343-5483Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-5240-6621Rudikių vs. Panevėžio r. sav.
4400-5240-6710Rudikėlių vs. Panevėžio r. sav.
6611-0007-0018Rudikių vs. Panevėžio r. sav.
6646-0001-0247Gustonių k. Panevėžio r. sav.
6646-0002-0004Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
6646-0002-0020Degionių k. Panevėžio r. sav.
6646-0002-0024Šiaulių g. 31 Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
6646-0002-0025Šiaulių g. 30 Degionių k. Panevėžio r. sav.
6646-0002-0159Šiaulių g. 11 Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-0449-2764Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-1030-2984Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-1165-2647Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-1486-6507Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
Su Projekto teritorija besiribojančio turto savininkai/naudotojai
6611-0003-0108Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-5240-6632Rudikių vs. Panevėžio r. sav.
4400-5270-8846Vilkiškio k. Panevėžio r. sav.
4400-5286-9571Rudikėlių vs. Panevėžio r. sav.
6611-0007-0021Auriliškių k. Panevėžio r. sav.
4400-0585-2299Rudikių vs. Panevėžio r. sav.
6646-0001-0235Gustonių k. Panevėžio r. sav.
4400-0210-6296Šiaulių g. 10 Degionių k. Panevėžio r. sav.
4400-0210-6412Degionių k. Panevėžio r. sav.
4400-0789-8935Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-0789-9176Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-0996-6658Berčiūnų k. Panevėžio r. sav.
4400-1020-9426Nauradų k. Panevėžio r. sav.
4400-2418-0685Algirdiškio k. Panevėžio r. sav.

Pranešimas laikomas įteiktu šio pranešimo paskelbimo dieną


Projektų vadovas Žilvinas Grabauskas, UAB Atamis

 

 

 

image_print