Dėl pritarimo žemės sklypų Vyčių k. detaliuoju planu nustatytų sprendinių koregavimui techninio projekto metu