Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdis

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl UAB “Žliobiškis” prašymo padengti  paraiškos finansinei paramai iš ES ar kitų fondų gauti parengimo išlaidas.
  2. Dėl MB „Lazer Graver“ padengti dalyvavimo parodose, organizuojamose  Lietuvos Respublikoje, ir parodose, organizuojamose už Lietuvos Respublikos ribų, išlaidas.
  3. Dėl “Radviliškių kaimo kepykla”, UAB prašymo padengti dalyvavimo parodose, organizuojamose už Lietuvos Respublikos ribų, išlaidas.
  4. Dėl MB “Alon dental lab” prašymo kompensuoti patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos išlaidas.
  5. Dėl UAB „Elignera“ prašymo padengti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidas.
  6. Dėl Andrii Tretiak, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą Nr. 1002831, prašymo kompensuoti patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos išlaidas.
  7. Dėl UAB „Statvaldymas“ prašymo kompensuoti  patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos išlaidas.
  8. Dėl MB „Katamaranas“  prašymo padengti  darbo priemonių įsigijimo, kai sukuriama nauja darbo vieta, įdarbinant darbuotoją pagal darbo sutartį, išlaidas.
  9. Dėl UAB „Sodybėlė“ prašymo kompensuoti  patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos išlaidas.
  10. Dėl MB „Damindra“ prašymo kompensuoti paskolos palūkanas.
9 balandžio @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

4 aukšto posėdžių salėje (407 kab.)