Linijinių šokių grupių „Katės“ (Katinų kultūros įstaiga) ir „Širšės“ (Tiltagalių kultūros centras) dalyvavimas tarptautiniame šokių konkurse ,,Baltic Amber Suvalkai Spring 2022″.

Atsakinga Lina Veršelienė

8 balandžio @ 00:00 — 9 balandžio @ 00:00
00:00 — 00:00 (24h)

Punskas (Lenkija)