Programos „Ugdymo(si) organizavimas, orientuotas į kiekvieno ugdytinio pažangos siekį“ modulis „Ugdytojo ir ugdytinio sąveika, siekiant sudaryti sąlygas pereiti nuo mokymo prie mokymosi“

Jungtinė lektorių grupė. Dalyviai – Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytojai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė.

2 gegužės @ 15:00
15:00 — 16:00 (1h)

Muzikos mokyklos Krekenavos sk. Registracija www.prsc.lt iki 05-02