Programos „STEAM ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese – iššūkiai ir galimybės“ II modulio „STEAM ugdymas: ugdomosios aplinkos reikšmė visuminiam vaiko ugdymui(si)“ I d.

Lektorė Lilija Miežinienė. Dalyviai – Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagoginiai darbuotojai. Atsakinga Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė.

17 gegužės @ 13:00
13:00 — 14:00 (1h)

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“