Programos „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojo ugdymo grupėje“ seminaras „Metodinių priemonių pritaikymas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“

Lektorė Jurgita Grisiūnienė. Tikslinei grupei. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė. Programa finansuojama Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšomis.

20 rugsėjo @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 09-17