Programos „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojo ugdymo grupėje“ seminaras „Metodinių priemonių pritaikymas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“

Lektorė Jurgita Grisiūnienė. Dalyviai – tikslinė gruopė. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė. Programa finansuojama Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšomis.

4 lapkričio @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 11-03