Programos „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojo ugdymo grupėje“ praktikumas „Įtraukusis ugdymas visiems ir kiekvienam atskirai (ekranizuotų pasakų / veiklų kūrimas)“

Lektorė Jurgita Grisiūnienė. Tikslinei grupei. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė. Programa finansuojama Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo  suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšomis.

20 rugsėjo @ 14:00
14:00 — 15:00 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 09-17