Programos „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojo ugdymo grupėje“ praktikumas „Įtraukusis ugdymas visiems ir kiekvienam atskirai (ekranizuotų pasakų / veiklų kūrimas“

Lektorė Jurgita Grisiūnienė. Dalyviai – tikslinė grupė. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė. Programa finansuojama Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšomis.

4 lapkričio @ 14:00
14:00 — 15:00 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 11-03