Programos „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojo ugdymo grupėje“ I modulis „Menas priimti, išgirsti ir suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (struktūruotas ugdymas ir jo galimybės)“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Registracija www.prsc.lt iki kovo 26 d. Kaina – 20 Eur. Lektorė Jurgita Grisiūnienė. Atsakinga Loreta Šalčiūnienė

30 kovo @ 13:00
13:00 — 14:00 (1h)

Nuotoliniu būdu