Programos „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ modulis „Pasakų terapijos ir pasakų metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) integracija į vaikų ugdymą“

Lektorė Laura Šinkūnienė. Dalyviai – Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ komanda. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė.

3 lapkričio @ 09:30
09:30 — 10:30 (1h)

Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“