Programos „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ I modulis „Informacijos valdymas, saugumas ir skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas“

Lektorė Birutė Savickienė. Dalyviai – Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Nijolė Mogilovienė.

20 birželio @ 14:00
14:00 — 15:00 (1h)

Nuotoliniu būdu. Registracija www.prsc.lt iki 06-17