Programos „Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžiojo mokymosi prieigas“ II modulio „Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, uždaviniai. Susitarimai dėl sėkmės ir vertinimo“ mokymai

Lektorė doc. dr. Ramutė Gaučaitė. Dalyviai – Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojai. Atsakinga Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė.

28 gruodžio @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Upytės Antano Belazaro pagr. m-kla. Registracija www.prsc.lt iki 12-13