Programos „Įtraukusis ugdymas taikant Universalaus dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ III modulis „Mokinių pažangą skatinanti vertinimo ir įsivertinimo sistema. Įtraukioji ekosistema ir lyderystė mokykloje“

Lektorė prof. dr. Alvyra Galkienė, VDU. Dalyviai – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos komanda, Pažagienių mokyklos-darželio pedagogai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Birutė Savickienė. 

14 vasario @ 09:00
09:00 — 10:00 (1h)

Nuotoliniu būdu. Registracija www.prsc.lt iki 02-10