Programos „Įtraukusis ugdymas, taikant universalaus dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ I modulis „Įtraukiojo ugdymo samprata“

Lektorė prof. dr. Alvyra Galkienė. Dalyviai Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokytojai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Birutė Savickienė.

6 gruodžio @ 09:40
09:40 — 10:40 (1h)

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija