Programos „Inovatyvus ugdymas vaiko sėkmei“ IV modulis „Empatinė proksimalinė mokymo(si) aplinka, paremta vaikų grupės veikla“

„Erasmus+“ KA2 programos projekto „PEARL“ veiklos. Mokymai vyks
balandžio 8, 9 d.
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

8 balandžio @ 13:00
13:00 — 14:00 (1h)

Nuotoliniu būdu