Programos „Inovatyvus ugdymas vaiko sėkmei“ IV modulis „Empatinė proksimalinė mokymo(si) aplinka, paremta vaikų grupės veikla“

Dalyviai – tikslinė grupė. Lektoriai – jungtinė lektorių grupė. Atsakinga Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

8 birželio @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Nuotoliniu būdu