Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ III modulis „Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje“

Dalyviai – tikslinė grupė. Lektorė Sigita Balčiūnienė. Atsakinga Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė.

28 rugsėjo @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 09-21