Programos „Europos horizontas“ projekto „Rūpinkimės: kurkime saugias ir sėkmingas mokyklas, kuriose skatinamas įtraukusis mokymasis ir gerinami mokymosi pasiekimai“ veiklos

Jungtinė lektorių grupė. Dalyviai – tikslinė grupė. Atsakinga Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Veiklos vyks birželio 3–30 d. Programa finansuojama remiant Europos Komisijai.

3 birželio @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)

Nuotoliniu būdu