Programos „Europos horizontas“ projekto „Rūpinkimės: kurkime saugias ir sėkmingas mokyklas, kuriose skatinamas įtraukusis mokymasis ir gerinami mokymosi pasiekimai“ veiklos. Pamokų stebėjimas ir analizė

Jungtinė lektorių grupė. Dalyviai – Raguvos gimnazijos ir Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytojai. Atsakinga Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Veiklos vyks kovo 1–8 d. Programa finansuojama remiant Europos Komisijai.

1 kovo @ 09:00
09:00 — 10:00 (1h)

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, Raguvos gimnazija