Programos „Europos horizontas“ projekto „Rūpinkimės: kurkime saugias ir sėkmingas mokyklas, kuriose skatinamas įtraukusis mokymasis ir gerinami mokymosi pasiekimai“ veiklos. Pilotinis tyrimas

Jungtinė lektorių grupė. Dalyviai – Panevėžio r. Raguvos gimnazijos ir Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytojai. Veiklos vyks vasario 1–29 d. Programa finansuojama remiant Europos Komisijai. Atsakinga Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė.

1 vasario @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, Raguvos ginazija