Programos „Europos horizontas“ projekto „Rūpinkimės: kurkime saugias ir sėkmingas mokyklas, kuriose skatinamas įtraukusis mokymasis ir gerinami mokymosi pasiekimai“ veiklos. Pilotinis tyrimas

Lektorė Inga Žilinskienė. Dalyviai – tikslinė grupė. Atsakinga Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Veiklos vyks gruodžio 11–30 d. Programa finansuojama remiant Europos Komisijai.

11 gruodžio @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Nuotoliniu būdu