Programos „Europos horizontas“ projekto „Rūpinkimės: kurkime saugias ir sėkmingas mokyklas, kuriose skatinamas įtraukusis mokymasis ir gerinami mokymosi pasiekimai“ veiklos. Pilotinis tyrimas

Lektorė Inga Žilinskienė. Dalyviai – tikslinė grupė. Atsakinga Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Veiklos vyks lapkričio 7–30 d. Programa finansuojama remiant Europos Komisijai.

7 lapkričio @ 09:00
09:00 — 10:00 (1h)

Nuotoliniu būdu