Programos „Diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelio praktinis diegimas mokykloje“ III modulis „Individualizuotos pamokos transformacijos – mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas per patirtinį mokymąsi“

Dalyviai – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos komanda. Mokyklos „Forvardas“ lektoriai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Birutė Savickienė.

12 spalio @ 12:30
12:30 — 13:30 (1h)

Nuotoliniu būdu