Muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Metodinė paskaita „Mokytojo ir mokinio sąveika, lemianti ugdymo(si) proceso sėkmę“

Lektorės: Ingrida Bučinskienė, Loreta Venslavičienė. Dalyviai – muzikos mokytojai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė.

12 spalio @ 14:30
14:30 — 15:30 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 10-10