Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“

Lektorė Eglutė Šliauterienė. Dalyviai – logopedai, specialieji pedagogai. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė.

7 gruodžio @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 12-05