Dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinis susirinkimas

Dalyviai – dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai. Lektorius Mantas Masiokas. Atsakinga Švietimo centro metodininkė Nijolė Mogilovienė.

21 rugsėjo @ 14:30
14:30 — 15:30 (1h)

Švietimo centras. Registracija www.prsc.lt iki 09-20