Kadastro Nr. 6613/0005:408, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Liūdynės k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0005:408, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Liūdynės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimą.

Prašymo tikslas: 0,1780 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-08-22 iki 2022-09-02 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-09-02 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Kadastro Nr. 6604/0003:381, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Rėklių k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0003:381, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Rėklių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimą.

Prašymo tikslas: 0,8226 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-08-22 iki 2022-09-02 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-09-02 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Kadastro Nr. 6646/0002:457, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6646/0002:457, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimą.

Prašymo tikslas: 0,4794 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-08-22 iki 2022-09-02 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-09-02 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Panevėžio r. Šilagalio k. kelio  Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas

Projektuotojas: UAB „Geoinfra“. Įmonės kodas 303234869; Ažuolų g. 2, Tauragė, projekto vadovas Justinas Mickūnas, el. p.: [email protected], tel.+370 672 44 765.

Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, [email protected],  8 45 582946

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022-08-12 iki 2022-09-02 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose, darbo dienomis nuo 15-17 val., savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu Ąžuolų g. 2, LT-72186 Tauragė, el. p.: [email protected] , tel.+370 672 44 765 iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks: 2022-09-02 15:00 nuotoliniu būdu naudojantis programa „zoom“. Nuoroda į projekto viešinimą:

https://us05web.zoom.us/j/81797925573?pwd=RHhKeFBHUlk3WGRVbUJldU5lNnhYUT09

Meeting ID: 817 9792 5573
Passcode: gFHF0g


Architektūros skyriaus informacija


Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Kviečiame susipažinti su Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-VT-66-20-575.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582948, faksas (8 45) 582975, el. p. [email protected]

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected],

Pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos teikiami iki 2022 metų rugpjūčio 22 d.

Pasiūlymai dėl rengiamo Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano teikiami visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentą.

Pasiūlymai teikiami Planavimo organizatoriui, Plano rengėjui raštu ar el. paštu, aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-VT-66-20-575) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos.

Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą, pavardę ir adresą, teikimo datą, pasiūlymo esmę.


Architektūros skyriaus informacija


Kadastro Nr. 6604/0011:278, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0011:278, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., pagrindinės žemės naudojimo būdo nustatymą.

Prašymo tikslas: 3,04 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.  

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-07-21 iki 2022-08-03 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-08-03 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Kadastro Nr. 6604/0011:181, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0011:181, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., pagrindinės žemės naudojimo būdo nustatymą.

Prašymo tikslas: 1,67 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.  

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-07-21 iki 2022-08-03 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-08-03 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Kadastro Nr. 6604/0011:165, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0011:165, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., pagrindinės žemės naudojimo būdo nustatymą.

Prašymo tikslas: 2,01 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.  

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-07-21 iki 2022-08-03 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-08-03 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Kadastro Nr. 6604/0011:135, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0011:135, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Klevečkinės k., pagrindinės žemės naudojimo būdo nustatymą.

Prašymo tikslas: 1,58 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.  

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-07-21 iki 2022-08-03 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-08-03 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija