Panevėžio rajone teikiamos akredituotos socialinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas

Paslaugų gavėjų grupės

Pagalba į namus

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. (8 45) 44 96 81
El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnija

Adresas: Lėvens g. 16, Karsakiškio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 27 22, 8 694 35 575
El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Krekenavos seniūnija

Adresas: Birutės g. 6, Krekenavos mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 45 40 82,

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnija

Adresas: Taikos g. 1, Miežiškių mstl., Panevėžio r.

Tel. 8 686 61 229

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnija

Adresas: S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio r.

Tel. 8 620 13 091

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

 Paįstrio seniūnija

Adresas: Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Panevėžio r.

Tel. 8 612 73 952

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnija

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-2, Panevėžio m.

Tel. 8 618 08 089

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Raguvos seniūnija

Adresas: Laisvės g. 13, Raguvos mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 14 37

El. paštas [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnija

Adresas: Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 22 33

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Smilgių seniūnija

Adresas: Panevėžio g. 15, Smilgių mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 35 24

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Upytės seniūnija

Adresas: Ėriškių g. 8-1, Upytės k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 55 16, (8 45) 55 55 14

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Vadoklių seniūnija

Adresas: Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 63 18

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Velžio seniūnija

Adresas: Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 57 84 71

El.paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 22 93,
El. paštas [email protected]

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl.,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys

Psichosocialinė pagalba

Asociacija „Papasakok plačiau“

Adresas: Draugystės g. 58, Tičkūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Tel. 8 641 80 202

El.paštas [email protected]

 

 

vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos

Laikinas atokvėpis

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai

Adresas: Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 82 36
El. paštas [email protected]

 

neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam

(-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. 8 665 60 619
El. paštas [email protected]

 

vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Miškininkų g. 1-4, Piniavos k., Panevėžio r.

Tel. (845) 44 96 81

El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencija),

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“

Adresas: Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., Panevėžio r.

Tel 8 600 25 188

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r.

Tel 8 605 25 325

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žibartonių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Žibartonių g. 76. Žibartonių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Linkaučių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Norušių g. 10, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių bibliotekos - UDC vaikų dienos centras

Adresas: Kriaučiūno g. 4, Gustonių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected].lt

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos)

 


Direktoriaus įsakymu patvirtintos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti skirtos lėšos

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI

PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-509

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 37 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, 44 ir 55 punktais, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus   2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A-750 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos komisijos sudarymo“, bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos vertinimo komisijos 2021-12-15 posėdžio protokolą Nr. GR92-2,

T v i r t i n u  socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų finansuotinų projektų sąrašą (priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

LĖŠŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

                                                                                                                                                              (priedas)

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Įmonės kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma

Skiriama suma

1.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

300081425

,,Aš ir Tu mes drauge“

40,66

39226,00

28 600,00

2.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

168956536

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas

38,66

32 845,00

31 100,00

3.

Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

190860470

,,Nedelsk ir prisijunk šiandien“

33,66

18 000,00

9 100,00

4.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

„Aš toks, kaip visi“

31,33

15 189,00

7 700,00

 

 

 

 

 

Iš viso

76 500,00


Socialinės paramos skyrius


2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyksiančio Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė.

Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė.

Numatoma svarstyti:

  1. Dėl susipažinimo su socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimu ir siūlymais dėl projektų finansavimo. (Dalia Grigaliūnienė).
  2. Dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo argumentų, projektų finansavimo dydžių.

Socialinės paramos skyriaus informacija


2021 m. lapkričio 17 d. 11 val. vyks socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. lapkričio 17 d. 11 val. vyksiančio socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė.

Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė.

Numatoma svarstyti:

  1. Dėl konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo.
  2. Supažindinimas su gautomis projektų paraiškomis, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais. Dalia Grigaliūnienė.
  3. Dėl vertintinų projektų paskirstymo komisijos nariams (kiekvieną projektą vertina 2 Komisijos nariai). Eugenijus Lunskis.
  4. Dėl projektų vertinimo anketų pateikimo termino nustatymo (ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų).
  5. Dėl komisijos posėdžio datos nustatymo.

Socialinės paramos skyriaus informacija


Baigėsi 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas

2021 m. lapkričio 8 d. baigėsi 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas.
Projektų paraiškas Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

Eil. Nr.Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimasKodasParaiškos registracijos dataParaiškos registracijos Nr.
1.Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“1908604702021-11-05GD4-3442
2.Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija1689565362021-11-05GD4-3444
3.VŠĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras1483829772021-11-04GD4-3425
4.Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras2481614102021-10-29GD4-3377
5.VŠĮ Neįgaliųjų integracijos centras3000814252021-11-08GD4-3445

Socialinės paramos skyriaus informacija


Nemokamas mokinių maitinimas

Nuo liepos 1 d. priimami prašymai nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti. Parama skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Informaciją apie nemokamą maitinimą rasite šioje nuorodoje: https://socmin.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1191


Socialinės paramos skyriaus informacija


Išmoka vienišiems asmenims

Nuo šių metų liepos 1 dienos skurdžiausiai gyvenantiems vienišiems pensininkams ir neįgaliesiems yra mokama papildoma vienišo asmens išmoka, kuri šiemet sieks 28,63 euro per mėnesį. Vienišo asmens išmokai turi būti teikiamas prašymas. Tai padaryti galima keliais būdais: pateikti prašymą „Sodros“ asmeninėje paskyroje, pateikti užpildytą prašymą „Sodros“ teritoriniam skyriui arba paskambinti „Sodrai“ bendruoju informacijos telefonu ir tai padaryti pokalbio metu.

Plačiau apie išmoką rasite šioje nuorodoje:  https://socmin.lrv.lt/lt/duk/vieniso-asmens-ismoka


Socialinės paramos skyriaus informacija