Nuaidėjo šeimų sporto šventė Bernatoniuose

Bernatoniuose 2021 m. liepos 6 d. nuaidėjo šeimų sporto šventė. Gausiai antradienio pavakarę susirinkome sporto  aikštyne.  Sportinis inventorius, apranga, gera nuotaika bylojo, kad judesio ir netikėtumų tikrai bus. Šventės dalyvius sveikino sporto treneriai, policijos personažas šuo Amsis kvietė mankštintis ir pajudėti. Šventės dalyviai dalyvavo eismo saugumo viktorinoje. Už atsakytus klausimus išdalinti atšvaitai ir kitos eismo saugumą gerinančios priemonės. Bernatonių bendruomenė dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2021“.

Didžiausią įspūdį vaikams paliko organizuotos rungtys, estafetės ir kiti sportiniai žaidimai. Linksmiausia  buvo sporto aikštelėje. O kas gali būti smagiau, kai kartu sportuoja visa šeima! Vaikai džiaugėsi galėdami kartu su mama, tėčiu rungtyniauti estafetėse, žaisti judriuosius žaidimus. Prizus šventės dalyviams gausiai dalijo bendruomenės pirmininkė su pagalbininkais. Lijo saldainiais ir ledais… Šventę užbaigdami kartu giedojome Lietuvos valstybės himną. Dėkojame visiems bendruomenės nariams, kuriems rūpi sportas, sveikata ir buvimas kartu.


Bernatonių bendruomenės tarybos informacija


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. detalusis planas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-376 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – 2,3174 ha.

Planavimo tikslas - sujungti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypus, kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., suformuotą sklypą padalyti į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

6682/0001:322

Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

XXXXX ha

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos vietą.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

R. N.

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriuje, Respublikos g. 38.


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k. detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0002:274, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 1 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-378 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-451 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6655/0007:312, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 21, ir kadastro Nr. 6655/0007:311, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 23. Planuojamos teritorijos plotas –  0,4160 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6655/0007:312, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 21, ir kadastro Nr. 6655/0007:311, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 23, detaliojo plano sprendinius padalijant į atskirus žemės sklypus ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Piniavos kaime

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „ Vieno buto gyvenamojo namo Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas rekonstrukcijos projektas “.

Statinio adresas – Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas, žemės sklypo kadastro Nr. 6655/0001:208.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamosios paskirties vienbučiai pastatai.

Statybos rūšis – rekonstrukcija.

Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Projektuotojas – IĮ R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija, el. paštas: [email protected], tel.: +370 687 15312.

Projekto vadovas –  Rimantas Pauža atest. Nr. A130, el. paštas: [email protected], tel.: +370 687 15312.

Statytojas – A. L. , Pilies g. 3, Piniavos k., Panevėžio rajonas El. p.: [email protected] Tel. +3706 16 58620.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-08-05. https://www.panrs.lt

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. rugpjūčio mėn. 05 d. 17.00 val. tiesioginės transliacijos metu.

Transliavimo nuoroda: 

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81182589758?pwd=alRwdDJnVmFFai9IbGZJMDl6L3hCZz09

Meeting ID: 811 8258 9758
Passcode: HQCw4q

 


Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, informuojame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro, pavaduojančio susisiekimo ministrą, 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą.

Planavimo tikslai:
 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Vadovaujantis planavimo darbų programa, bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. [email protected]), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. [email protected]) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. [email protected]).
AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected], projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p [email protected]) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. [email protected]).

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-349).

Ši informacija tai pat skelbiama AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
 • Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);
 • Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);
 • Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);
 • Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);

Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
 • Panevėžio miesto (interneto svetainė: www.panevezys.lt);
 • Panevėžio rajono (interneto svetainė: www.panrs.lt);
 • Pasvalio rajono (interneto svetainė: www.pasvalys.lt).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.


Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 428 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, informuojame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro, pavaduojančio susisiekimo ministrą, 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą.

 Planavimo tikslai:

 • parinkti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros plėtros Panevėžio geležinkelio mazge alternatyvą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 Vadovaujantis planavimo darbų programa, bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. [email protected]), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. [email protected]) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. [email protected]).

AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected], projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p [email protected]) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. [email protected]).

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-348).

Ši informacija tai pat skelbiama AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 • Panevėžio miesto (interneto svetainė: panevezys.lt);
 • Panevėžio rajono (interneto svetainė: panrs.lt).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.


Kviečiame susipažinti su kitos paskirties inžinerinių statinių ir kitos (ūkio) paskirties pastatų Kairių k. statybos projektiniais pasiūlymais

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti kitos paskirties inžinerinių statinių ir kitos (ūkio) paskirties pastatų, Raguvos g. 2, Kairių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Kairių k., Raguvos g. 2.
 1. Bokštų pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžinerinių statiniai.
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus UAB „Darni architektūra“, projekto vadovė Vilma Adomaitienė, el.p. [email protected], 8 606 06710
 1. Statytojas Panevėžio rajono Daukniūnų žemės ūkio bendrovė
 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis ir valandomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. projektuotojo patalpose Radviliškis, Maironio 53, Panevėžio r. savivaldybės tinklapyje www.panrs.lt ir kreipiantis elektroniniu paštu [email protected] dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, paskambinus tel. Nr. 8 606 06710
 1. Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021-07-22 ir viešo susirinkimo metu (imtinai). Pasiūlymai teikiami raštu adresu: UAB “Darni architektūra”, Maironio g. 53, LT-82129 Radviliškis arba el. p. [email protected]
 1. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. liepos 22 d. 16:00 val., adresu Radviliškis, Maironio 53. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą Zoom. Viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/88554373660?pwd=TVkyOWdmNkJJNkQ5eDlaUGlzMTJUdz09


Visuomenės informavimas apie numatomą atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato rekonstravimo techninį projektą

Informuojame, kad numatoma atlikti negyvenamosios paskirties pastato – Mokslo paskirties pastato rekonstravimo  Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., techninį projektą.    

Planuojama pastato rekonstravimo vieta – Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., kadastrinis Nr.6690/0007:49 Velžio m.k.v.,  unikalus Nr. 6690-0007-0049.

Statinių naudojimo paskirtis negyvenamoji.

Statybos rūšis – rekonstravimas.

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Projektuotojas – UAB „Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g. 41A, Panevėžys, mob.: 867177360, el. paštas: [email protected].

Statytojas: Panevėžio r. Velžio gimnazija, Žemdirbių g. 15, Velžio k., tel.: +37069948254, el. paštas.: sekretorė@velžiogimnazija.lt.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2021-07-12 darbo dienomis 10.00-16.00 val. UAB “Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g.41A, LT35222 Panevėžys  arba Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.panrs.lt) bei informaciniame stende (Žemdirbių g. 15, Velžio k.,Velžio sen., Panevėžio r. sav.).

Raštu pasiūlymus galima pateikti iki 2021-07-12 adresu J. Zikaro g. 41A, Panevėžys arba el. paštu: [email protected].

Viešas pasitarimas vyks 2021-07-12 16.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/86212565111?pwd=b1RsUDR4bWkyN2VTc09NNGVMZVJiQT09

Projekto vadovas Raimundas Pilkauskas, atestato Nr.1856, el. paštas: [email protected],  tel. 867177360.

Architektas – Voldis Undzėnas, atestato Nr.A101, el. paštas: [email protected],  tel. 867177360.