Dembavos progimnazija kviečia lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę

Dembavos progimnazija kviečia lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę progimnazijos patalpose nuo š. m. rugsėjo 1 d.:

 

 

 


Dėl sprendimo rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą projekto paskelbimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Panevėžio rajono Lakštingalų smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą per 4 darbo dienas nuo šio rašto gavimo Jūsų įstaigoje dienos patalpinti Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. kovo 22 d;
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2022 m. kovo 22 d.

Parengti sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k.,Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav..  Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6621/0002:280 Garuckų. k. v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Projektuotojas: UAB “Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, Grigiškių g. 17, Kaunas. Projekto vadovė Laima Urbonienė, tel.: 868686534, [email protected] arba [email protected].

Užsakovas / statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 300127004, adresas: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, arba darbo dienomis nuo 2021-09-15 iki 2021-10-05 darbo valandomis, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, adresu: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: [email protected] arba [email protected]

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui telefonu arba el. paštu iki viešo susirinkimo. Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: [email protected] arba [email protected]

Stendas sumontuotas 2021-09-17, stendas bus išmontuotas 2021-10-04.

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-05, 15:00 val. adresu: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys (Panevėžio rajono savivaldybė salėje) arba jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali situacija arba karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/87055997135?pwd=amJiSmdmT3g4V1l5TkZJTFNIVXJnUT09

Meeting ID: 870 5599 7135

Passcode: 9TyiDB

 


Ar įmanoma pasikeisti pavardę? Man 19 m. Ar reikia kokių sutikimų ar ne?

Vardo ir (ar) pavardės keitimo pagrindus ir tvarką apsprendžia LR Teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 ,,Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos piliečiai gali pateikti prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę Civilinės metrikacijos įstaigoje tiesiogiai arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.  


Kaip gauti leidimą dėl eglės nupjovimo sodų bendrijoje? Eglės šakos pradėjusios ruduoti, yra netoli laidų ir namelio.

Jei medis auga privačioje mėgėjų sodo žemėje, ne sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklype, ne riboje su tuo sklypu, ne vandens telkinio apsauginėje juostoje, ne kurorto zonoje – leidimas nereikalingas.


Kur turėtume kreiptis, kad būtų pakeistas išvykimo grafikas iš Panevėžio autobusų stoties kryptimi Panevėžys-Daukniūnai?

Pageidavimus dėl eismo tvarkaraščių pakeitimų turite siųsti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai paštu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys arba el. paštu: [email protected].


Molainiuose praūžė sporto šventė

Birželio 30d. Molainiuose praūžė didžiulio susidomėjimo sulaukusi vaikų sporto šventė. Sporto šventė Molainiuose vyksta antrus metus, kuri tikimasi taps tradicine. Norime dovanoti žmonėms šventę“, – teigia bendruomenės pirmininkė Laura Mackevičienė.
Susirinkę vaikai žaidė, pūtė muilo burbulus, dalyvavo zumbos treniruotėje, rungtyniavo tarpusavyje bei patys galėjo pasigaminti picų. Didžiulė eilė nusidriekė prie picų kepimo stalo ir veidukų piešimo . Piešimas ant veidukų – puiki pramoga vaikų šventėse! Po kruopščių teptuko prisilietimų ir trupučio kantrybės šventės dalyviai pavirto kuo tik panorėję. Šventė prasidėjo pirmininkės Lauros Mackevičienės padėka, kad bendruomenė auga, aktyvėja, stiprėja ir bendruomeniškėja.
Renginių laboratorijos dėka vaikai turėjo galimybę patys susikurti ir išsikepti picą. Buvo iškeptos net 64 picos. Kiekvienas vaikas turėjo galimybę pasidaryti savo kūrybos picą, susidėlioti savo mėgstamus ingridientus ir mėgautis šviežiai iškepta pica.
Linksmus žaidimus ir sporto rungtis organizavo Renginių Laboratorija.
Pripučiamu batutu vaikams nemokamai leido naudotis Molainiu pripučiamas Batutas. Didelis ačiū jiems ❤️
Vaikų sporto šventė finansuojama iš projekto “Judėk, kad būtum sveikas”.

 


Gyventojų bendruomenės centro „Molainiai“ informacija