Ar turiu teisę į pašalpą ir kompensacijas, jei gyvenu viena 57m2 bute, kūrenamu malkomis, karštas vanduo šildomas elektra, esu pusės buto savininke( tai visas turtas), o neįgalumo pašalpa 103Eur? Turiu 2 suaugusius vaikus, esu išsituokusi.

Socialinė pašalpa Jums nepriklauso, nes Jūsų pajamos yra didesnės už valstybės remiamas pajamas, t.y. 102 eurus.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO  7 straipsnyje  nurodytus reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kompensacija išmokama vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims pateikus kuro įsigijimo išlaidas įrodančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pirkimo-pardavimo orderį ir kt.). Išmokamos kompensacijos dydis negali viršyti nurodyto pateiktuose pirkimo dokumentuose dydžio.

Prašymą galite pateikti prasidėjus šildymo sezonui.