1

Ar reikalingi kokie nors leidimai arba sąlygos norint įsirengti nuotėkų valymo įrenginį privačioje namu valdoje?

Namų valdoje tokiems statybos darbams leidimai ir projektai neprivalomi. Jeigu sklypas yra saugomoje teritorijoje arba patenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar juostas tada reikia rengti supaprastintą projektą. Šiuos darbus reglamentuoja LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro įsakymas  „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“.