AR 2019 METAIS PLANUOJAMI VANDENTIEKIO DARBAI IBUTONIŲ KAIME?

Savivaldybė yra suplanavusi  įgyvendinti vandentvarkos projektą Ibutonių k., jei bus skirtas papildomas ES struktūrinių fondų finansavimas šiai infrastruktūrai įrengti. Šiuo metu Žemės ūkio ministerija nėra priėmusi sprendimo, kokioms sritims bus paskirtas papildomas finansavimas. Jei ministerijos bus nuspręsta skirti lėšų vandentvarkos projektų įrengimui, tai šįmet bus  parengti projektiniai pasiūlymai, atliktas jų vertinimas ir inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros techninio projekto parengimo ir rangos darbams nupirkti.