Aptartos Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijos aktualijos

Panevėžio rajono savivaldybėje vyko pasitarimas 2022–2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijos rengimo klausimams aptarti.

Panevėžio rajono savivaldybei atstovavo meras Antanas Pocius, administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Miglė Bražėnienė.

Strategijoje numatoma formuoti funkcinę zoną, kurios vystyme dalyvaus šešios Panevėžio regiono savivaldybės – Panevėžio rajono, Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajono savivaldybės.

Strategija grindžiama bendradarbiavimo principais, siekiant kompleksiškai spręsti bendras regiono viešųjų paslaugų prieinamumo ir gerinimo, išteklių naudojimo efektyvumo problemas, kuriant palankias sąlygas privačių investicijų pritraukimui.

Renginyje dalyvavo Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Ramūnas Godeliauskas, tarybos administracijos direktorė Kristina Udrienė, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės atstovai, strategijos vystyme dalyvaujančių regiono savivaldybių vadovai, už investicijas atsakingų skyrių vedėjai ir specialistai.

Strategijos rengimo procesą ir jame kylančius diskutuotinus klausimus pristatė Panevėžio plėtros agentūros „Panevėžys NOW“ direktorė Monika Miniotaitė ir vyr. verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė.

Agentūra strategiją rengia Panevėžio regiono plėtros tarybos užsakymu.

Pasitarimo dalyviai aptarė funkcinės zonos strategijos lėšomis siūlomus įgyvendinti bendrus projektus – judumo ir pavežėjimo paslaugų, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių tinklų plėtros, verslo aplinkos gerinimo, turizmo paslaugų konkurencingumo didinimo.

Vyko diskusijos apie projektų tikslingumą ir naudą kiekvienai savivaldybei bei visam regionui, bendras ir specifines problemas, vienijančius veiksnius bendradarbiavimo sritims nustatyti.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės atstovai atsakė į savivaldybėms rūpimus klausimus, siūlė galimus sprendimus, atsižvelgiant į funkcinės zonos modelio įgyvendinimo ypatumus kiekvienoje savivaldybėje.

2022–2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos strategiją planuojama patvirtinti šių metų birželio mėnesį, todėl, siekiant išsigryninti planuojamus vykdyti projektus, nuspręsta toliau rengti tikslinius pasitarimus pagal atskiras sritis, aktualias kiekvienai savivaldybei.


Savivaldybės informacija